Klimatkompenserad DR

Kompensera ditt DR-utskick

Vi erbjuder Klimatkompenserad Direktreklam och gör det möjligt för de av våra kunder som önskar, att klimatkompensera för den direktreklam de gör tillsammans med oss. Vi kan räkna fram hur stor miljöpåverkan just ditt direktreklamutskick har och vad det skulle kosta att kompensera för just detta.

Genom att betala lite mer för direktreklamen bidrar du ekonomiskt till olika hjälpinsatser runt om i världen för att begränsa koldioxidutsläppen. Pengarna går till att bygga vindkraftverk och andra miljöprojekt i tredje världen. Varje hjälpinsats granskas mycket noggrant och det sker regelbundna mätningar av den faktiska klimatnyttan. Regelverket för projekten definieras i Kyotoprotokollet och övervakas av FN.  

Logotypen visar att direktreklamen är klimatkompenserad från produktion till distribution. Det står våra kunder fritt att använda den på all direktreklam de klimatkompenserat tillsammans med oss.

 

I tabellen kan du se vad det kan kosta att klimatkompensera ett DR. Vill du veta mer om vilka hjälpinsatser pengarna går till – gå in på Tricoronas hemsida. Tricorona är det företag som hanterar klimatkompenseringen åt Svensk Direktreklam.