Miljöcertifiering

 

Som en av landets största distributör av direktreklam tar vi, tillsammans med våra kunder och leverantörer, ett stort miljöansvar.

Vi engagerar både den egna personalen och våra samarbetspartners i miljöarbetet, och för varje år sätter vi nya detaljerade miljömål. För att ytterligare öka miljömedvetenheten och kompetensen genomgår alla anställda en grundläggande miljöutbildning. 

Vi är sedan februari 2000 certifierade enligt ISO 14001. Två gånger per år revideras vårt miljöledningssystem av Intertek. 

Vi är medlem i Stockholms Klimatpakt.