Myten & Sanningen

Myten

Direktreklamen skövlar värdefull skog.

Direktreklamen ökar koldioxidutsläppen.

Direktreklamen är en större miljöförstörare än elektroniska medier.

Direktreklamföretagen tar inte sitt ansvar!

Sanningen

Det är främst bortgallrade träd, grenar och översta delen av stammen som går till papperstillverkning.

Mer än 90 % av allt papper går till återvinning. Pappersfibrerna kan återvinnas upp till 7 gånger innan de blir biobränsle.

Direktreklamen står för 0,09 % av det genomsnittliga koldioxidutsläppet per svensk och år. Det är lika mycket som släpps ut av att köra bil i 3,7 mil.

Ett A4-utskick ger drygt 1,5 gram koldioxid, inklusive papperstillverkning och tryck.

Samma meddelande skickat som e-mail ger 2,3 gram koldioxid. Skrivs e-mailet ut ökar koldioxidutsläppet till nästan 21 gram!

En timmes webbsurfande varje dag under ett år har större klimatpåverkan än all direktreklam ett hushåll får under samma tid.

Även om direktreklamens miljöpåverkan är liten arbetar vi hela tiden för att den ska bli ännu mindre. Vi erbjuder våra kunder Klimatkompenserad Direktreklam.