Populärast är brevlådan!

Det överlägset mest populära sättet att mottaga reklam på är att få informationen i brevlådan. Och hela 55% söker vidare på nätet efter mer information när de får intressant reklam. Det och mycket mer fastställer PostNords årliga rapport Mottagarmakt*. Svensk Direktreklam har granskat rapporten och här följer våra reflektioner.

Mottagarmakt är en rapport som PostNord tar fram varje år där syftet är att kartlägga hur hushållen vill ta emot reklam och vad som händer efter det att mottagaren har fått reklamen. Sammanfattat ser vi att de vanligaste sätten idag att mötas av reklam är i sociala medier, på TV och i brevlådan. De flesta läser reklam för att få priserbjudanden och planera sina inköp. Och det mest populära innehållet i reklam handlar om dagligvaror (59%), kläder och skor (38%) eller samhällsinformation (31%).

Reaktioner på reklam
När reklamen väl fångat mottagarens intresse så söker hela 55% efter mer information på internet. Ett antagande här är att man besöker hemsidor eller jämför priser. 36% av kvinnorna säger att de uppsöker butik när de är intresserade. Männen har inte riktigt samma vana utan endast 26% säger sig uppsöka butik vid intresse. En förklaring till denna diskrepans skulle kunna vara att kvinnor och män intresserar sig för olika typ av varor och att de varor som kvinnor föredrar, oftare säljs via butik för att man tex behöver prova varan. Hela 24% av mottagarna sparar ett intressant erbjudande.

Förstora bild

Brevlådan mest populär
För att kunna jämföra preferenser för olika mediekanaler ställdes frågan ”Om innehållet i reklamerbjudandet vore detsamma, var vore det roligast att få det?” Mest populär är brevlådan som hela 27% favoriserade. Det är till och med fler personer som gillar brevlådan som reklamkanal än antal individer som inte vill ha reklam alls (24%). Främsta konkurrenten till brevlådan är SMS och/eller mejl. Dessa kanaler går utmärkt att kombinera med fysisk kommunikation i brevlådan och den reklaminvesteringen skulle sannolikt ge ett väldigt bra resultat!

Förstora bild

Reflektion
Det är när reklamen tränger sig på och inte är relevant som den upplevs som stötande. Information om ”rea på oxfilé” eller ”sneakers till halva priset” är intressant för de flesta. Vad som dock känns viktigt att komma ihåg är att den påträngande faktorn starkt försämrar uppfattningen om reklamen. Telemarketing, banners och pre-roll-annonser är det som uppskattas minst. Detta är också mediekanaler som inte tar någon hänsyn till mottagaren. När de går ut så bullrar de fram, även om mottagaren nattar barn eller tittar på en bra film. Brevlådan, däremot, styr individen över helt själv och kan då välja att konsumera reklamen när tid finns. Det skapar en känsla av att ha kontroll som upplevs som positiv. Och positiva känslor är en förutsättning för att reklam ska leda till köp.

*Undersökningen gjordes 24/1-8//2 2023 och resultaten baseras på 1.157 inlämnade svar. Urvalet har varit 2.847 återkontakter från Ovesto Konsument 2022:3