SDR gruppen

Tillsammans når vi varje vecka 5 miljoner konsumenter

 

 

SDR Gruppen är sedan 40 år en av Sveriges största privatägda aktörer inom direktmarknadsföring. Vi når genom våra mediekanaler 5 miljoner svenskar varje vecka.

Koncernen har cirka 400 anställda och närmare 10.000 sysselsatta i uppdrag runt om i Sverige. Våra verksamhetsområden är främst direktreklam och gratisdistribuerade lokaltidningar och vår samlade omsättning uppgår till 700Mkr.
Gruppen består av bolagen Svensk Direktreklam, DirektPress, ReklamLogistik och Storymark.

 

 

Svensk Direktreklam
Svensk Direktreklam är landets största privata direktreklamföretag. Vi har gått från att vara en renodlad distributör av direktreklam till att bli ett kvalificerat medieföretag med specialistkunnande inom direktreklam (DR).  Med våra franchisetagare, som är fördelade över hela landet, kan vi hjälpa dig att nå ut till samtliga Sveriges hushåll. Vi erbjuder våra kunder oadresserad direktreklam och målgruppsselekterad direktreklam och kan hjälpa till med allt från idé och målgruppsurval till distribution och effektmätning.  Sedan 1994 är vi godkända som postoperatör av Post &Telestyrelsen. Vårt miljöarbete är sedan 2000 certifierat enligt ISO 14001. RekLog
RekLog som är en del av SDR koncernen har utvecklat säkra och kostnadseffektiva logistiklösningar för lagerhållning, plock & pack samt distribution av artiklar för detalj- och distanshandeln. RekLog är navet i SDRs distribution och trafikerar veckovis 40 talet svenska städer med leveranser av bla Direktreklam till våra lokala SDR kontor. RekLog sitter i toppmoderna lokaler i Jordbro och förutom själva lagerverksamheten erbjuder RekLog, även adressering, kuvertering och paketering varuprover/material samt även hantering av tex webshop för konsumenter.

www.reklog.se

 

DirektPress
39 gratistidningar med gemensam upplaga på över 1,2 miljoner, varje vecka!
Direktpress är vårt systerbolag som har utgivning av gratistidningar med fokus på det lokala både vad gäller journalistiken och annonserna. I senaste mätningen hos Orvesto Konsument så ökade Direktpress med 21% och har nu 901.000 läsare per nummer.

www.direktpress.se

 

Storymark
Storymark gör det de heter: storytelling i syfte att marknadsföra. De berättar historier som hjälper sina kunder göra bättre affärer. Det gör de i tryckt och digital form. I text, ljud, bild och film. Dessutom layoutar Storymarks redigeringsteam varje vecka 27 av DirektPress-koncernens 40 tidningar.

www.storymark.se