McDonald´s

McDonald´s fick god fortsättning med gott resultat

McDonald´s

 

  • Kampanj i januari med 1,7 miljoner trycksaker
  • Temat för kampanjen "God fortsättning"
  • Kombinerade geografisk selektering med målgruppsselektering
  • Obs-värdet för målgruppen 17-25 år var hela 45 %

 

I början av januari distribuerade McDonald´s 1,7 miljoner trycksaker i en riksomfattande kampanj med temat ”God fortsättning”.

Det var en enkel trycksak men i ett format som stack ut och med bra kupongerbjudanden. Det gick jättebra och vi fick väldigt hög inlösen på kupongerna, berättar Agnieszka Eriksson, marknadsföringskonsult på McDonald´s

 

 

 

 

Ökad visibilitet
2013 gjorde McDonald´s tre något mindre kampanjer över hela landet. Däremellan hände det också att McDonald´s restaurangerna själva gick ut lokalt.

– En fördel med att gå ut så massivt som vi gjorde i januari, är att vi ökar visibiliteten, säger Agnieszka. Om man gör det på rätt sätt kan kampanjen vara varumärkesstärkande. För oss blev det en kanonkampanj, men det gäller alltid att känna av marknaden och det ekonomiska läget i Sverige. Det är viktigt att ha bra balans och rätt typ av erbjudanden.

Mer ekonomiskt medvetna
Många klipper ut och sparar en kupong i plånboken men glömmer sedan att använda den. Trots att den inte löses in kan den generera försäljning genom att helt enkelt påminna innehavaren om varumärket.

– Jag tror att svenskar idag är mer ekonomiskt medvetna och söker bra erbjudande mer aktivt. Vi uppskattar att kunna planera våra inköp hemma i lugn och ro – det kan mycket väl vara ett gensvar på all digital marknadsföring vi numera möts av. Direktreklam är en mediekanal som kommit igen efter några år av blandade resultat för McDonald´s. För oss var det ett givet alternativ att välja DR för den här typen av kampanj. Det kommer vi att göra om!

 


Svensk Direktreklam distribuerade 1,7 miljoner trycksaker med temat ”God fortsättning” den 4–5 januari, direkt efter jul- och nyårshelgerna. Det var en enkel trycksak, med ett format som stack ut i brevlådan. Den hade bra och tydliga erbjudanden med kuponger. Kampanjen bidrog fint till vår totala försäljning under januari. Vi är väldigt nöjda med utfallet.

Det var första gången vi gick ut så stort i hela landet och det var en bra period att gå ut i. Det var fortfarande jullov och januari är ju, som bekant, en ekonomiskt utmanande månad för många i Sverige. Effektmätningen av januarikampanjen 2014 resulterade i högt OBS-värde, högt läsvärde och högt nyttovärde. Obsvärdet för målgruppen 17–25 år var exceptionellt hög, hela 45 %!