Stena Line

Effektiva utskick!

– Vi har gått från en faktaspäckad katalog till att inspirera mer i våra broschyrer. Nu kan vi möta våra olika målgrupper på ett ännu bättre sätt, säger Karin Liljeqvist, som har det övergripande kampanjansvaret på Stena Line.

Stena Line är vana direktreklamanvändare. Och man använder sig alltmer av oadresserad direktreklam (ODR).

– ODR är bra när man ska beskriva något och det är mer kostnadseffektivt än adresserat. Dessutom når vi ut till nya kunder, säger Karin Liljeqvist.

För många år sedan gick Stena Line ut med en stor, gemensam katalog för alla sina erbjudanden. Men målgrupperna, produkterna och färjelinjerna är många.

– Det kan handla om barnfamiljer, par och vänner, seniorer eller kunder som åker på nöjeskryssning över dagen, säger Karin Liljeqvist.

Därför gör man numera flera målgruppsinriktade broschyrer på mellan 4 och 16 sidor, i genomsnitt åtta på våren och fyra på hösten. Upplagorna är stora, från 300 000 till 800 000 ex. Svensk Direktreklam distribuerar från Mälardalen och söderut.

HÖGT LÄSVÄRDE 
Varje sommar och höst ser man över selektering och distributionsområden.  

 

– Det är en ständigt pågående process. Vi har ett bra samarbete med Svensk Direktreklam i Göteborg. Vi utgår från de kunder vi har idag och tillsammans med Svensk Direktreklam hittar vi områden där det bor ”tvillingar”, människor som sannolikt är likasinnade. Effektmätningarna som görs efter varje kampanj visar ofta högt OBS-värde, läsvärde och nytta.

 

– Vi ser att effekten har blivit bättre och bättre de senaste åren, berättar Karin Liljeqvist. För att få ännu bättre respons ser vi hela tiden över vad som fungerat, vilka erbjudanden som gick bäst, vilken framsida som gav mest respons etc. Vi diskuterar med kollegor över landgränserna och tittar på varandras trycksaker. Och vi har kontinuerligt en dialog med Svensk Direktreklam. Tillsammans kan vi göra våra utskick ännu mer effektiva. 

 

ODR DRIVER TILL HEMSIDAN
Print, banners, TV, utomhusreklam, egna kanaler, sociala medier – mediemixen är bred.

 

– Vi måste ha bredden och det får vi genom ODR och TV. Och de egna kanalerna är viktiga. Om vi gått ut med en ODR-kampanj en helg ser vi direkt att det driver till nätet. Det är på vår hemsida man går in och bokar, ser priser och får mer information, säger Karin Liljeqvist.

 

Effektmätningarna 2015
Så tyckte mottagarna om Stena Lines ODR-utskick:

OBS-värde: 59 %
Ger en mer positiv bild
av Stena Line: 86 %
Ger inspiration att resa: 71 %
Läsvärde: 70 % som högst. 60 % i snitt
Intressant innehåll: 47 %
Ska besöka Stena Lines
hemsida: 54 %
Tänker köpa till följd av: 41 %

 

Om Stena Line

Stena Line är ett av världens största färjerederier, med en modern flotta med 35 fartyg och ett linjenät med 22 linjer i Skandinavien och runt Storbritannien. Stena Line transporterade bl.a. 7 229 540 passagerare och 1 581 103 bilar år 2015 och har ca 5 100 anställda.