Wapnö Gård

All kontakt med konsumenterna är direkt!

Utvecklingen av framgångsrika Wapnö Gård utanför Halmstad går hand i hand med utgivningen av Wapnö Allehanda. Det började med en tidningsupplaga på 72 000 ex. som distribuerades inför gårdens julmässa. Idag kommer tidningen ut i 300 000 ex tre gånger om året och gården tar emot 60 000 besökare varje år.

För 20 år sedan var Wapnö en vanlig gård som skickade iväg mjölken till de stora mejerierna. Men tack vare sitt  gedigna kretsloppsarbete har Wapnö blivit ett stort besöksmål där man kan följa produktionen av mejerivaror, plocka tomater, köpa ägg som värpts av lyckliga hönor, samt Wapnö Miljökött® ett nötkött från gårdens frigående djur. På Wapnö finns också ett eget bryggeri och mälteri där man brygger sitt öl på Härodlat® spannmål från gården.

– Vårt eget ekologiska kretslopp förknippar vi med en konsumentnära verksamhet. Vi jobbar långsiktigt med  hållbarheten, beslutar oss för vad vi vill uppnå och lägger upp en långsiktig strategi. Vi har till exempel satsat stort på en biogasanläggning, som genererar energi via koskiten. Det handlar om att arbeta praktiskt och se sina egna  förutsättningar. Vi har inte bråttom. Det får ta den tid det tar. Folk säger att vi ligger rätt i tiden, men för mig är det lika viktigt att vi ligger rätt även i framtiden, säger Lennart E. Bengtsson, VD på Wapnö Gård.

WAPNÖ ALLEHANDA – FRAMGÅNGSRIK HUVUDMEDIA

Kontakten med konsumenterna är direkt i alla led, även i marknadsföringen. Wapnö Allehanda är huvudmedia och upplagan har mer än femdubblats sedan starten. Tidningen distribueras numera tre gånger om året.

– En anledning till att vi har ökat utgivningen är att vi vill minska annan reklam, berättar Lennart E. Bengtsson. Dessutom tror jag att det är viktigt med riktig papperstidning idag.

Och responsen, är den positiv?
– Absolut – vi känner av att man uppskattar att vi är lite utmanande ibland och inte hör till det vanliga "etablissemanget”. Vi vill uppmana och utmana. Jag har inga siffror, men jag vet att annonsörerna har fått bra respons. Vi märker också att vi får fler besökare när tidningen går ut. Och väldigt många säger till oss att ”det har vi läst i er tidning”. Det är intressant för de kanske har läst den för en månad sedan, inte just idag. De har oss i tankarna. Jag är övertygad om att de flesta besökare vi får på en mässa har läst den. Vi väljer också utdelningsområden inte bara i vårt eget närområde. Vi väljer vad vi vill ha och även Stockholm är intressant för oss. Det är storstaden som styr utvecklingen.


FÖRTROENDEVÄRDET VIKTIGARE ÄN ALLA CERTIFIKAT

Wapnö gård fick Halmstads näringslivs Miljöpris 2016 för sitt nyskapande och genomtänkta kretsloppstänkande. I den unika produktionskedjan är Närhet, Färskhet och Öppenhet ledord. ”Närhet” handlar om att det är nära mellan råvara och förädling.

– Öppenheten innebär dels att man är välkommen hit, dels att vi är öppna när frågor ställs. Förtroendevärdet är viktigare än alla certifikat! Härproducerat® och Härodlat® är två av gårdens registrerade varumärken, som ger ett bra kretslopp och minimerar transporterna.

– I sikte har vi vårt gårdsslakteri och förädlingen av raps, där rapsen blir foder till djuren och biprodukten blir förnyelsebar energi till våra fordon, säger Lennart E. Bengtsson.

Till sist, för några år sedan var du med på TV i Halv åtta hos mig. Vad bjöd du på då?
– Haha, det ska vara bondskt. Det blev bland annat en soppa med svamp från skogen och kalvdans. ”Farm Dining” – det är vad vi serverar i vår restaurang.