Samhällsinformation

Genom att skicka ut samhällsinformation via brevlådan kan du vara säker på att du som avsändare når samtliga hushåll, även de som tackar nej till reklam.

Svensk Direktreklam har ramavtal med SKL Kommentus, Kammarkollegiet och Svenska Kyrkan. Idag hjälper vi kommuner, landsting, ideella föreningar, politiska partier, församlingar och andra avsändare över hela landet med utskick varje vecka, året runt.

Merparten av utskicken är dessutom klimatkompenserade hela vägen från produktion, tryck, transport till distribution.