Ramavtal

Ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral

Postförmedlingstjänster 2017

Omfattning: 

  • Tjänsteområde 10 - Oadresserad samhällsinformation
  • Tjänsteområde 11 - Oadresserad samhällsinformation exklusiv
  • Tjänsteområde 12 - Oadresserad exklusiv

 

Länk till ramavtalet och avropsanmälan.