SDR Content

Bäst story vinner!

Sedan årsskiftet erbjuder vi content marketing, professionell tidnings- och magasinproduktion ”från ax till limpa”. I den kreativa processen och tidningsproduktionen samarbetar vi med SDR Gruppens inhousebyrå för content, StoryMark.

Läs vår tidning om content marketing här!

Sprid din egen historia!
Intresse för välgjorda magasin ökar stadigt. Med en egen tidning eller ett magasin kan ditt företag sprida sin historia och bygga varumärket för en intresserad målgrupp. Detta med bilder, texter och reportage, som är inspirerande, intressanta och roliga att läsa. Med hög kvalitet på bilder och innehåll kan man stärka både varumärket och relationen till kunderna. Nyckeln är det redaktionella berättandet. Genom bra och genomtänkta artiklar kan du sprida relevant och engagerande innehåll anpassat just till din väl definierade målgrupp. 

Unikt värde - både produktion och distribution
Vår styrka är att vi kan distribuera din tidning eller ditt magasin till varje brevlåda i landet – eller bara till utvalda områden.

Vi bistår med tidningsproduktionen genom StoryMarks proffsiga journalister. Med vissa givna förutsättningar kan vi distribuera som gruppförsändelse eller samhällsinformation, och då når vi även dem som har ”Nej tack till reklam” på dörren. Bäst story vinner. Men den måste vara trovärdig och det måste vara sant.

Läs På Direkten nr 1 2017 som är ett tema-nummer om content marketing.

Vill du veta mer om möjligheterna med SDR Content?
Vi kontaktar dig gärna!