Adblockers hotar display

Enligt TNS Sifo har 25% av befolkningen en adblocker installerad på sin dator. Därmed växer hotet mot displayaffären och frågan om vilken effekt man verkligen levererar.

Det är framför allt de yngre målgrupperna som installerar adblockers. Flest är det bland nittiotalisterna där hela 46.2% har en adblocker, och bland åttiotalisterna där andelen är 36.4%.

Källs: TNS Sifo