Barnfamiljer gillar direktreklam!

Barnfamiljer är stora konsumenter och har hög spendering inom många branscher. Oadresserad direktreklam har hela 61% individräckvidd i målgruppen enligt Orvesto Konsument.

Detta beror dels på möjligheterna att selektera så att man träffar rätt, men även på att direktreklam är ett bra planeringsunderlag för stressade småbarnsföräldrar. 

Dessutom är oadresserad direktreklam den mediekanal som flest anser sig ha nytta av före inköp i många branscher.