Coronaläget & summering 2020

Bästa affärspartner,

Jag vill så här i mitten av december passa på att summera ett ovanligt år med en pandemi som slagit hårt mot vårt samhälle - och som vi fått anpassa oss till både som företag och som medmänniskor för en trygg och säker arbetsmiljö. Vi prövas extra hårt just nu med sjukskrivingar på grund av att smittspridningen ökar i samhället. Vi gör vårt yttersta varje vecka för att säkerställa att samtliga leveranser sker på utsatt tid, men i värsta fall kan vi behöva ytterligare någon dag för att säkra detta just nu. Vi ber om din förståelse om det inträffar och lite extra tålamod!


Under året har vi tidigare kunnat informera om den strukturaffär vi genomfört, vilket medfört en konsolidering av de två gratistidningarna i Stockholm. Två tidningar har blivit en under varumärket Mitt i. I samband med detta fick SDR AB:s moderbolag, GE-TE Media AB in en delägare, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, vilka är noterade på Nasdaq First North och ger tillsammans med våra partners bra förutsättningar att utvecklas framåt. 

Trots den påfrestande samhällssituationen kan vi på Svensk Direktreklam (SDR) se tillbaka på ett framgångsrikt år där vi växer och tar marknadsandelar med flertalet nya partners. Under hösten kunde vi b.la. välkomna Willys, Tempo och Handlarn till SDR och med start i början av 2021 ser vi fram emot samarbetet med ÖoB som ny partner till SDR.

Vi hoppas och tror att trenden ska fortsätta. Vår strategi i takt med omvärldsförändringarna är att växa tillsammans med våra partners och framåt vara den som kommer att leverera reklam, lokaljournalistik- och samhällsinformation hem till Sveriges hushåll under helgen, vilket är uppskattat av både kunder och konsumenter.

Avslutningsvis vill jag tacka för året som gått och önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott nytt år!

Varmaste hälsningar
Henrik Olsson, tillträdande Vd
SDR Svensk Direktreklam AB
Mobil: 0709-398 326, E-post: henrik.olsson@sdr.se