De långtgående konsekvenserna av att begränsa datadriven annonsering

Färsk research har undersökt de förmodade effekterna av den eprivacy direktivet (tidigare PUL) som föreslagits av Europakommissionen tidigare i år. Man varnar nu för att EU:s ekonomi, Europas självständiga press och tillgängligheten till internet självt är i fara om man förhindrar insamlandet av data för användning i digital annonsering.

Den digital annonsering står för €526 miljarder av EU:s BNP både direkt och genom den tillväxt den bidrar med för EU-företagen. Men upp till hälften av detta kan försvinna om eprivacy förverkligas.

Datadriven annonsering är 500 procent mer effektiv än annonsering utan data och är nödvändig för att ge annonsörer öppenhet om vem som ser deras annonser. Om man inte längre kan få tillgång till den här datan så kommer investeringen i digital annonsering att minska kraftigt.

Ett fattigare medielandskap

I en undersökning av IAB Europe i samarbete med GfK där 11 000 internet-användare i 11 EU-länder deltog fann man att bara 30 procent av européer kan tänka sig att betala för innehåll som ersättning för annonser. Men summan de är beredda att betala, €3,8 (38kr) är alldeles för låg för att kompensera för bortfallet och finansiera nyhetssiternas journalister.

Med intäkter från digital annonsering som minskar kraftigt och användare som vägrar betala är framtiden för publicister blek. Restriktioner för att samla in data, vilket är avgörande för annonser som i sin tur finansierar journalister, skulle minska förmågan hos mediaorganisationer att leverera högkvalitativt innehåll och services online. Det kunde få allvarliga konsekvenser för det sociala och politiska landskapet i Europa.