DirektPress och Mitti går samman

Pressmeddelande 2020-06-18

Just nu äger en historisk medieaffär rum. Syftet är att säkra lokaljournalistiken i hela Stockholm, värna den lokala demokratin, och fortsatt kunna förse nästan en miljon hushåll i Stockholm med en gratis kvalitativ lokaltidning varje vecka. Det är de två ledande gratistidningskoncernerna Mitti och DirektPress som går samman, genom att Ge-Te Media AB förvärvar alla aktier i Mitti, som sedan augusti 2019 haft Citypress Stockholm AB som huvudägare, med Martin Alsander som nuvarande styrelseordförande. Ge-Te Media AB är moderbolag till DirektPress och SDR Svensk Direktreklam.

DirektPress och Mitti har under många år kämpat om att hitta den bästa lokala nyheten och vinna annonsörerna till sin sida. På många sätt har detta varit bra, men det har också periodvis varit ekonomiskt ansträngande för bägge tidningarna. Corona krisen har fått tidningarnas ägare att inse att två måste bli en. Informella samtal startade för ett par månader sedan och har nu resulterat i den affär som vi med stolthet kan offentliggöra idag.

För att facilitera affären och få ihop affärspusslet har Ge-Te Media AB tagit in en långsiktig investerare som heter Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB - ett börsbolag noterat på Nasdaq First North.

En ny mediekoncern kommer att ta sin form nu och det kommer självklart att medföra förändringar. Koncernens ägare avser att efter vederbörlig MBL-information utse nya VD:ar enligt följande:

  • PATRIK VINCENT (idag vVD) avses bli VD för tidningsrörelsen, dvs DirektPress + Mitti.
  • HENRIK OLSSON (idag vVD) avses bli VD för direktreklamrörelsen, dvs SDR Svensk Direktreklam.
  • MIKAEL BENCKERT (idag VD för Mitti) avses bli koncernchef och VD för moderbolaget Ge-Te Media AB.

Detta innebär att Roland Tipner som, tillsammans med kompanjonen Erik Grönberg, strävsamt alltsedan april 1973 byggt upp Ge-Te Media-koncernen, från ett studentprojekt i en källarlokal i Uppsala till ett stort mediebolag med närvaro över hela Sverige, kommer att lämna över det operativa arbetet och övergå till att som arbetande ägare och styrelseledamot stötta koncernens VD:ar och jobba med strategiska frågor tillsammans med Byggmästaren och Erik Grönberg.

- Jag är oerhört glad att få förtroendet och möjligheten att leda denna koncern efter sammanslagningen av DirektPress och Mitti. Efter konsolideringen ser jag framemot att fortsätta och utveckla det arbete som Roland Tipner så förtjänstfullt gjort under många år. Det är med ödmjukhet jag kliver in i den nya koncernen med dess stora möjligheter både inom SDR-verksamheten och tidningarna, säger Mikael Benckert.

- Är givetvis riktigt stolt att få uppdraget att leda den nya tidningsorganisationen in i framtiden. Vi ska bygga en gemensam verksamhet och sammanföra det bästa från båda sidor. Det finns en stor potential och med duktiga medarbetare från både Mitti och DirektPress ska vi fokusera framåt. Våra gratistidningar ska ännu mer bli den ”lägereld” som håller ihop det lokala samhället. En plattform där man kan ta del av lokal information och bli engagerad i sitt närområde. Demokratin byggs bäst underifrån genom medborgarnas engagemang för sitt lokala samhälle, framhåller Patrik Vincent.

- Idag kan jag bara vara stolt och glad att vi säkrar upp framtiden för totaldistribuerade lokaltidningar i hela Stockholm. Det har varit målet under flera år och äntligen är vi där. Underbart! Ett stort och uppriktigt tack vill jag samtidigt rikta till Tomas Bergström och Martin Alsander som med klokhet och engagemang hjälpt till att löst de knutar som funnits i den process som lett fram till den affär som vi offentliggör idag, säger en nöjd Roland Tipner.

- Mitti-tidningarna har gjort en fantastisk turnaround det senaste året och vi är nu glada över att kunna ta nästa steg och medverka till att den här affären kan genomföras. Det är en logisk och viktig affär för gratistidningarnas framtid, framhåller Martin Alsander, styrelseordförande i Mitti, och partner i den grupp mediainvesterare, Citypress Intressenter, som gick in i bolaget för ett år sedan.

- Vi tror att lokal journalistik och samhällsinformation är viktigt för människor i en alltmer globaliserad och digital värld. Att få bidra till att säkra utvecklingen av Sveriges bästa lokaltidningar för runt 1 miljon läsare känns både inspirerande, spännande och viktigt för en livskraftig demokrati. Vi ser framemot att tillsammans med Roland, Erik och ledningen få utveckla hela koncernen, kommenterar Tomas Bergström, VD på Byggmästaren.

KONTAKT
Patrik Vincent, 070-586 13 98 (patrik.vincent@direktpress.se)
Mikael Benckert, 073-318 48 50 (mikael.benckert@mitti.se)