Direktreklam är vinnaren inom printmedia

IRM rapporterade idag kvartal 4 samt ackumulerat 2015 för medieinvesteringarna. Direktreklam gjorde sitt bästa kvartal under 2015 och tappade marginellt mot 2014 (-0.5%). Detta kan jämföras med övriga printkanaler där merparten tappar mellan 5% och 10% jämfört 2014.

De media som ökar mest är digitala kanaler där kvartal 4 var +24.5% jämfört 2014.

Ett intressant trendbrott är att traditionell TV fortsätter att tappa, nu -3.9% jämfört samma kvartal 2014. 

Källa: IRM