Direktreklam ”bäst i klassen”

Ny prognos från IRM

I en ny prognos från IRM den 16:e mars avseende medieköp 2017 fortsätter dagspressen sitt tapp. Både storstadspress och kvällspress förväntas tappa nära 15 % under 2017.  För direktreklam är prognosen oförändrad inför 2017 i jämförelse med 2016, vilket gör direktreklam till ”bäst i printklassen”.

Internet står fortsatt för den största ökningen men takten avtar, prognosen ligger för 2017 på +16.7 % jämfört med närmare 21 % 2016.

Källa: IRM