DR ökar kraftigt

Mediebyråbarometern för augusti publicerad.

I Mediebyråbarometern, som visar mediebyråernas förmedling, visar DR/Annonsblad en mycket positiv tillväxt på hela 63,4 procent för augusti. Hittills i år har kategorin ökat med 8,6 procent.

Läs mer här: http://www.sverigesmediebyraer.se/mediebyrabarometern/mediebyrabarometern-augusti-2017/