Elon laddar med breda kampanjer: ”Vill ta det till nästa nivå”

Elons breddning från vitvarusäljare till elektronikaktör står nu inför en omfattande lansering. I kampanjerna är ODR en av huvudkanalerna. ”Det är svårt att hitta ett bättre sätt att nå ut med så mycket till så många”, säger marknadschefen Christian Dahlborg.

De senaste 15 åren har Elon växt i flera riktningar. Flera konkurrerande kedjor har gått samman under Elons varumärke och antalet kategorier har utökats.

I år fortsätter tillväxten med ett nytt avtal med Electra-gruppen, där Elon Ljud & Bild skapas när Audio Video-butikerna byter namn.

– I dag består vi av många olika DNA. Vår utveckling de senaste åren har varit organisk tillväxt, säger marknadschefen Christian Dahlborg.

Varumärket är starkt förankrat hos konsumenterna som vitvarukedja men säljer i dag även kök, belysning, hushållsapparater, personvård och smarta hem-produkter.

– Det vi håller på med nu är att förflytta vår positionering. Bland annat genom att koppla varumärket till hemmet. I vår nya strategi delar vi upp butikerna i rum för att koppla de olika varukategorierna till vardagsrummet, köket, städskrubben och så vidare.

En stor utmaning för Elon är att nå ut med sitt breda sortiment till konsumenterna i dagens fragmentiserade medieklimat.

– Det blir svårare och svårare att få en bredd i hur man når ut och att få ett integrerat budskap i flera kanaler.

Där kommer ODR in som en bra kanal för att lyckas med just bredden.

– Med alla kategorier vi har är det svårt att hitta ett bättre sätt att nå ut med så mycket, till så många, på så kort tid.

En annan fördel med kanalen är att Elon kan selektera utskicken och nå ut lokalt. Elon är en entreprenörsägd kedja där alla butiksägare känner lokalsamhället bra och har mycket att säga till om.

För Elon är ODR en perfekt lösning för att komma ut brett. ”Med alla kategorier vi har är det svårt att hitta ett bättre sätt att nå ut med så mycket, till så många, på så kort tid”, säger Christian Dalhborg, marknadschef på Elon.

Christian Dahlborg om ODR

Varför?
Elon har ett väldigt brett sortiment. ODR är ett sätt att förmedla den bredden och visa att kedjan har mer än bara vitvaror. ”Med alla kategorier vi har är det svårt att hitta ett bättre sätt att nå ut med så mycket, till så många, på så kort tid”, säger Christian Dahlborg.

Vad?
Traditionellt utformade DR-utskick med pris och produkt, som selekteras för de lokala marknaderna. Ambitionen för framtiden är att lägga till innehåll kring Elons nya strategi som går ut på att dela upp butikerna efter hemmets alla rum: Köket, tvättstugan, städskrubben och så vidare.

Effekt?
”Vi mäter försäljningseffekten, den kommunikativa effekten och sen har vi löpande undersökningar om varumärkeskännedomen. Och när vi ändrar utformningen av utskicken testar vi effekterna, så att vi inte bara fortsätter med något utan att veta om det är bra”, säger Christian Dahlborg.

 

Läs mer om effektiv marknadsföring

I senaste numret av På Direkten kan du läsa om:

  • Bananen som kraftfullt verktyg
  • Trender att ha koll på
  • Tema: Så lite märks ditt varumärke
  • Hyllad kundtidning där papper är själva grejen

...och mycket mer.

Läs på Direkten här