Facebookengagemanget för varumärken och medier sjunker dramatiskt

Enligt en undersökning från analysföretaget BuzzSumo har engagemanget för varumärken och mediers Facebookposter sjunkit med 20 procent sedan januari i år.

Enligt en undersökning från BuzzSumo, ett analysföretag specialiserade på sociala medier, har Facebookengagemanget för varumärken och medier sjunkit dramatiskt sedan januari i år. Företaget har analyserat 880 miljoner Facebookposter från 2500 olika sidor och kommit fram till att sidorna tappat så mycket som 20 procent av engagemanget på åtta månader.

BuzzSumo räknar engagemang som likes, delningar och kommentarer.

Den typ av poster som tappat mest i engagemang är traditionella länkar och bilder medan video står för det minsta bortfallet. I Resumés helgintervju berättade nyligen viralsajten Newsners grundare Johan Rikner dock att Facebook främst straffar dåligt innehåll snarare än format.

– Att länken är död är en myt. Det finns ingen naturlag som säger att video per automatik driver engagemang och Facebook är så pass hårda att de dödar det material som inte engagerar. Det gäller såväl länkar som video, berättade han.

 

 

Enligt BuzzSumos undersökning driver dock video dubbelt så mycket engagemang som bilder och cirka tre gånger så mycket som länkar.

Anledningen till det avtagande engagemanget är enligt företaget att organisk räckvidd på Facebook blivit svårare att uppnå och att ökad betald räckvidd inte har lett till att företagen lyckats driva engagemang.

Anledningen till att den organiska spridningen minskat är enligt Facebook, och Johan Rikner, att den totala mängden innehåll på plattformen ökat vilket leder till att en stor del av innehållet inte får plats i användarnas flöden. Facebook har under det senaste året även ändrat sina algortimer så att lågkvalitativt och clickbait-innehåll prioriteras ned.

Siffrorna i BuzzSumos undersökning visar att de undersökta Facebooksidorna det senaste året minskat sina länk- och bildposter medan videoposterna ökat med tio procent i jämförelse med året innan. Video står dock fortfarande för endast tio procent av de totala posterna.

Källa: resume.se