Guldnålen 2016

Guldnålen 2016 går till Tom Edin, SDR Kalmar, med kampanjen Clementinpåsen!

Guldnålen 2016 går till Tom Edin, SDR Kalmar, med kampanjen Clementinpåsen: Genom en kreativ idé med tydligt budskap har man lyckats öka den egna intäkten genom en fördubbling av omlandet samtidigt som kunden fick ett extra ordinärt resultat av kampanjen med en 50-procentig inlösen trots ett köpkrav på 200 kr. Det kan vi kalla för win-win. 

Ett stort grattis!

 

Guldnålen

GuldNålen är en tävling som syftar till att göra ännu bättre direktreklam.

Tydlighet. Kreativitet. Resultat.
Tydlighet; när det gäller budskapet och avsändaren.
Kreativitet; utifrån hur väl man tagit till vara mediets möjligheter.
Resultat; som ett mått på hur nöjd kunden är med kampanjen.