Guldnyckeln görs om

Nya bedömningskriterier, nya kategorier och en vidare definition av begreppet direktmarknadsföring står för dörren inför Guldnyckeln.

Årets juryordförande i Guldnyckeln blir Smickers grundare Pepe Larsson. Han har vid ett par tillfällen tidigare varit ledamot i juryn och har även suttit i Echo Awards jury.

– Det känns jättebra och jättekul. Det har betytt mycket för oss på Smicker att tävla i Guldnyckeln genom alla år. Det här är ju en marknadsföringskategori som inte syns så mycket så kunderna uppskattar mycket att få en bra jämförelsegrund och casen är en viktig del i deras bedömning av byråerna, säger han till Dagens Media.

Det blir nu en rad förändringar i Guldnyckeln – förändringar som har drivits av Pepe Larsson. Förändringarna syftar till att göra Guldnyckeln mer angelägen.

– Guldnyckeln har förändrats genom åren, men inte i samma takt som direktmarknadsföringen har utvecklats. Hela sättet för företag att marknadsföra sig på har förändrats i grunden när köpta medier inte längre levererar på samma sätt som förut. Nu håller verkligen allt på att bli direkt – vilket vi har pratat om sedan jag jobbade på Framfab.

För det första väljer man i Guldnyckeln att frångå begreppet dm till förmån för begreppet direkt.

– Dm är så fördefinierat, samtidigt som många inte vet skillnaden på dm och dr. Så det är svårt att utveckla något som snabbt blir definierat som dr, vilket inte alls är vad dm handlar om. Nu öppnar vi begreppet genom att kalla det direkt, vilket också öppnar för fler byråer att tävla.

Dessutom vill Guldnyckeln bjuda in till en diskussion av vad som är direkt.

– Jag tänker inte definiera vad som ingår i begreppet och inte. Istället kommer vi att engagera jurymedlemmarna att driva diskussionen och bjuda in fler att påverka.

Diskussionen ska bland annat ske via Twitter-kontot @vadardirekt, som redan har smygstartat. Under hösten ska juryn där lyfta fram svenska och internationella case, samt bjuda in till diskussion.

– Många gör saker idag som är direkt, men man tänker inte eller tror inte att det är direkt. Därför vill vi inspirera och prata mer om vad som är direkt.

Den andra stora förändringen i Guldnyckeln är nya bedömningskriterier. Tidigare har juryn bedömt strategi, kreativitet och resultat.

Nu ska bedömningen istället bygga på insikt, kreativitet och affärsnytta. I den senare ska juryn titta på sex KPI:er; roi, ökade intäkter, sparade kostnader, medievärde ökat kundvärde, samt en sjätte KPI som byrån och annonsören själva får ta fram.

– Vi har inte gjort om kriterierna i grunden, men det här öppnar för att fler direktlösningar ska kunna vara med och tävla.

Pepe Larsson förklarar också varför man byter från strategi till insikt:

– Dm-begreppet har nått taket och det är lite samma sak med strategi. För att kunna hitta sina målgrupper idag så måste man förstå dem på ett annat sätt, det blir mer och mer beteendevetenskap. Därför tycker vi att insikt är viktigare, vi vill lägga fokus på insikter som leder till kreativitet och affärsnytta.

Den tredje förändringen berör Guldnyckelns kategorier.

– Vi har framför allt förenklat kategorierna eftersom vissa inte längre känns aktuella. Men samtidigt vill vi inte ändra på allt eftersom Guldnyckeln är en nationell deltävling till Echo Awards. Den vill vi ligga nära, men ändå driva utvecklingen.

Tidigare hade Guldnyckeln huvudkategorier och bikategorier – nu kommer tävlingen enbart att ha huvudkategorier. Totalt 18 stycken, inklusive hederpriser.

En helt ny kategori tillkommer; E-handel och E-tjänster.

– Där händer mycket spännande saker som tidigare inte riktigt fått plats i Guldnyckeln.

Dessutom blir det ett nytt hederspris, kallat Gyllene Lådan, som ska delas ut under Guldnyckelns seminariedag. Utöver det byter flera kategorier namn för att ytterligare förtydliga dem.

– Jag tror att vi sammantaget kommer att få se mycket fler bidrag i tävlingen, och jag tror också att vi får mer diskussion, säger Pepe Larsson.

Här är samtliga kategorier:

 1. Detaljhandel
 2. E-handel och E-tjänster – NY
 3. Finans och försäkringar
 4. Konsumtionsvaror och övriga tjänster (Tidigare Produkttillverkning)
 5. Resor, transporter och fordon
 6. Samhällsservice, utbildning och ideellt (Tidigare Samhällsservice, skolor och ideella organisationer)
 7. Telekom, it och energi (tidigare Telekom-, it-, el-, olje-, bensinbolag)
 8. Underhållning
 9. Hälsa och sjukvård (tidigare Övriga tjänster och hälsa)
 10. Kundlojalitet (tidigare Bästa kundlojalitetsprogram)
 11. Analys och resultat (tidigare Analys- och resultatpriset)
 12. Kreativitet och innovation (tidigare Kreativitetspriset)

Hederspriser:

 1. Årets Uppdragsgivare (tidigare Årets annonsör)
 2. Årets Copy
 3. Årets AD
 4. Diamantnyckeln
 5. Årets branschpersonlighet (Utses av Swedmas styrelse)
 6. Gyllene Lådan – NY (Hederspris som delas ut under dagen)

Guldnyckeln arrangeras av Swedma 15 mars 2016.

Källa:dagensmedia.se