Här missar kedjornas reklam kundernas behov

Här missar kedjornas reklam kundernas behov

Mediekanalernas roller skiftar genom kundresan fram till köpbeslutet – men kedjorna gör viktiga misstag. Det visar en ”gap-analys” i Detaljhandelns Mediebarometer 2018.

Marknadskommunikation ska nå konsumenterna vid de tillfällen som påverkar besluten mest. Därför har de olika mediekanalerna olika roller – och varierar i betydelse – under kundresan.

Detaljhandelns Mediebarometer 2018, enundersökning som genomförs av TBS Mediabyrå i samarbete med HUI Research, har kartlagt vilken betydelse kedjorna själva ger de olika kanalerna i olika skeden – och samtidigt hur konsumenterna vill ha det.

I jämförelsen klarläggs viktiga glapp mellan företagens uppfattningar och investeringar, och vad konsumenterna tycker och vill ha.

Marcus Krés, analysansvarig på TBS Mediabyrå, pekar på tre viktiga ”glapp”:

  • I observationsfasen, för att få kunderna att få upp ögonen för produkter och nyheter, lägger kedjorna själva stor vikt vid sociala medier. Men kunderna själva upplever tv och direktreklam som viktigast. Glappet i observationsfasen är det största i undersökningen.

  • I intressefasen, för att skapa en genuin nyfikenhet, ser företagen sociala medier som den viktigaste kanalen – men kunderna tycker att butikerna och företagets hemsida är viktigare.

  • För att få kunderna att komma till skott och ta köpbeslutet lägger kedjorna allt mer vikt på digitala kanaler, men ser fortfarande butikerna som det viktigaste mediet. Konsumenterna? De vill ta beslutet på företagens hemsida.

 

 

– Traditionella medier är effektivast för att skapa observation. Sociala kanaler är bäst på att skapa intresse och konsumenterna vill sedan ta köpbeslutet med stöd av företagets egna kanaler, sammanfattar Marcus Krés.

Vilken är den vanligaste ”felviktningen” i kedjornas medieinvesteringar som du vill varna för?

– Att se sociala medier som en kanal som skapar avslut, i stället för som en ”fånga upp-kanal” som skapar intresse.

Läs mer här: https://www.market.se/premium/varningsflagg-i-ny-rapport-har-missar-kedjornas-reklam-kundernas-behov