Handelns marknadschefer: Vi öser på!

Handeln är på offensiven och nästan varannan marknadschef tänker öka sin budget under 2017. Det visar undersökningen Svenskt Marknadsföringsindex.

De svenska marknadscheferna är på hugget med fortsatt stark investeringsvilja inför 2017. Totalt uppger drygt fyra av tio, 41 %, att de kommer att öka sin budget för marknadsföring under nästa år.

I handeln är investeringsviljan större: Nästan 50 % av marknadscheferna i B2C-företagen kommer att öka sina satsningar på reklam och kommunikation under nästa år.

Det framkommer i Svenskt Marknadsföringsindex, som för andra året genomförts av nätverket Marknadscheferna tillsammans med kommunikationsbyrån Pyramid Communication.

Rörligheten är samtidigt störst inom B2C-sektorn, där en större andel, drygt 16 %, tänker minska sin marknadsföringsbudget.

– En intressant förändring vi kan se jämfört med för ett år sedan är att storbolagen, med en omsättning över en miljard kronor, drar en aning i handbromsen. 30 % planerar att öka sina investeringar mot 52 % förra året, samtidigt som en större andel storbolag i år planerar att minska, säger Ulf Vanselius, vd för Pyramid Communication.

Undersökningen har också frågat marknadscheferna om deras planer på tre års sikt.

Här visar resultatet att alla grupper av företag avser att kraftigt öka sina investeringar i digitala kanaler – till en nivå som om tre år överstiger de traditionella kanalerna.

– Övergången till digitala kanaler pågår, men svaren från marknadscheferna indikerar att den troligen kommer att ske i långsammare takt än vad många tror, säger Ulf Vanselius.

Källa: market.se