Marknadscheferna tänker ösa på

Mer än hälften av storbolagen planerar att öka sina reklaminvesteringar under nästa år – och det är företagen i handeln som är mest offensiva. Det visar en ny undersökning med svar från 282 marknadschefer.

Fler än hälften av de svenska bolag som omsätter över en miljard kronor planerar att öka sina investeringar inom marknadsföring under 2016. Det visar undersökningen Svenskt marknadsföringsindex.
I synnerhet är det företagen inom detaljhandeln som tänker ösa på. 45 procent av marknadscheferna inom handeln tänker öka sin marknadsföringsbudget eller behålla den på oförändrad nivå under 2016, en högre andel än bland B2B-företagen.

Totalt sett har de mindre bolagen inte lika offensiva planer som jättarna 36,5 procent av bolagen som omsätter mindre än 500 miljoner kronor tänker satsa mer på reklam under nästa år.
Svaren visar också att det är marknadscheferna i detaljhandeln som prioriterar digitala kanaler starkast.
På sikt, inom tre år, kommer företagen inom handeln också att dra ned på sina pr-investeringar och i stället satsa mer på digitala kanaler och sociala medier.

– I dagsläget finns det relativt lite statistik att luta sig mot när man ska arbeta fram en ny marknadsföringsbudget. Vår förhoppning med det nya indexet är att det ska ge en indikation på hur trenden ser ut bland företag, säger Peo Axelsson, vd för Marknadscheferna.

SÅ GJORDES UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen Svenskt marknadsföringsindex är genomförd av nätverket Marknadscheferna och reklambyrån Pyramid Communication.
I september inbjöds marknadschefer hos företag med mer än tio miljoner kronor i omsättning att svara på frågor om deras satsningar inom marknadsföring och hur de planerar sina investeringar de närmaste åren.
Frågorna ställdes till 3 500 marknadschefer som är medlemmar i nätverket Marknadscheferna i Stockholmsregionen (inklusive Mälardalen), Göteborgs- och Malmöregionen, varav 282 svarade på enkäten.

Källa: market.se