Medieinvesteringarna ökar

Ny rapport från IRM

Under helåret 2017 ökade investeringarna i köpt medieutrymme med 8,1% jämfört med 2016, och uppgick därmed till 37,7 miljarder.

Den kanal som ökar mest är internet med +21,4%, störst tapp noteras för dagspressen med -12,8%.

Källa: IRM Media