Medieinvesteringarna ökar!

Enligt en nyligen utkommen prognos från IRM så fortsätter annonsörerna att öka sina investeringar i köpta medier. Prognosen för 2018 är 39,6 miljarder vilket innebär en ökning med 4.9% jämfört med senaste prognos för 2017.

Största ökningen sker inom de digitala kanalerna med en ökning runt 15%. De media som fortsätter att tappa stort är morgon och kvällspress där intäkterna väntas minska med drygt 10%.