Åsa Coenraads, moderat riksdagsledarmot:

"– Mitt första jobb var på Svensk Direktreklam"

Läs intervjun med den moderata riksdagsledamoten, Åsa Coenraads, publicerad på Svenskt Näringsliv:

HALLÅ DÄR Åsa Coenraads, moderat riksdagsledamot från Västmanland. Vilka näringspolitiska frågor tycker du är allra viktigast att driva?

– Det är framförallt industrin som vi är duktiga på. Det är viktigt att underlätta för basindustrin eftersom det är navet för små och mellanstora företag när det gäller leverans av varor och tjänster. Västmanland är ett litet län som är beroende av samarbeten i alla dess former, så vi behöver också utveckla vår närhet till Stockholm och använda den möjligheten för att själva utveckla industrin och infrastrukturen. Vi behöver också arbeta mer med turism och hur vi kan utveckla den.

Hur driver du frågan?

– Det jag gör är att framhäva företagen i mina frågor, och då handlar det främst om miljö- och naturområdet. Där var energiöverenskommelsen en viktig del. För turismen handlar det också mycket om naturfrågor som mynnar ut i att det ska vara lönsamt att driva turismen framåt. I och med att vi sitter i opposition äger regeringen frågan, vårt sätt att arbeta blir då ifrågasättande via interpellationer och frågor.

Vi behöver få våra nyanlända i jobb. Vilka politiska beslut behöver fattas för att så ska ske?

– Vi måste se möjligheten med de nyanlända i länet. Det måste till en smidigare process för validering, samtidigt som vi inte får glömma bort komplettering, för dem som inte har en överensstämmande utbildning med det som jobben kräver. Vi måste också kunna ställa krav, vi har skolplikt i Sverige, i och med det måste vi kunna kräva en motsvarande nio-årig grundskoleutbildning. Språket är en nyckelfråga, likaså behöver vi fler enkla jobb.

Vad, som du åstadkommit som riksdagsledamot, är du mest stolt över?

– Det är en väldigt svår fråga i och med att jag alltid är en del av ett större lag. Om jag ska välja något inom mitt eget område så är jag stolt över att så många skrev under parisavtalet. Jag är även stolt över arbetet kring vår förra regering, men det var ju också inom ett större lag.

Har du någon dold talang?

– Jag är bra på att vika papperstranor och duktig på att laga mat. Just tranorna är väl inte så användbara på andra områden, men ett väldigt bra tidsfördriv.

Vilket var ditt första jobb?

– Mitt första jobb var på Svensk Direktreklam. Det jag har tagit med mig därifrån var ansvaret man fick. Jag hade ett uppdrag att lösa och skulle göra det oavsett förhållanden. Den första lönen glömmer man inte heller bort, eftersom att jag fick göra vad jag ville för pengarna.