Ny prognos för medieinvesteringar 2016

Oadresserad direktreklam spås öka!

IRM har reviderat upp sin prognos för 2016 från en ökning på  2.2%  till en ökning på 3.1% jämfört med den prognos som finns för helår 2015. Det innebär medieköp för 33.5 miljarder under 2016. 

Internet inklusive mobil  ökar enligt prognosen med 15.7% och står för största ökningen 2016. De media som tappar mest är storstadspress -12.7% och kvällspress  -19.8%.

Mot strömmen och med bäst utveckling av samtliga printmedia går oadresserad direktreklam som får sin prognos för 2016 uppreviderad från -2.1% till -1.5%. 

Trenden att oadresserad direktreklam står emot det tapp som finns inom print kommer att fortsätta även 2016.

Den adresserade direktreklamen tappar hela -5.5%. En orsak till detta kan vara den osäkerhet som finns runt de nya EU-direktiv för adressregister som kommer under våren 2016.

Källa: IRM Institutet för Reklam- och Mediestatistik