ODR ökar enligt RM

I statistiken från Reklammätningar (RM) så är Oadresserad direktreklam ett av de relativt få printmedia som ökar. För 2015 ökade investeringarna i ODR med 2,2 % medan morgonpress tappade -9.2% jämfört 2014. Det största tappet har TV som backade 23 % jämfört 2014.

En trolig orsak till att ODR ökar är att kanalen i det stora mediebrus vi utsätts för känns mindre påträngande än många andra medier. Som konsument väjer man själv när man ska ta del av reklam.

Källa: RM