Optimistiska handlare:

”Batterierna är laddade”

Handlarna ser mer positivt på utvecklingen för sina butiker än de gjorde förra månaden.

Det visar augusti månads Handelsbarometern, Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag.

Den förväntade utvecklingen för den egna butiken tre månader framåt har blivit mer positiv såväl när det gäller försäljningen, lönsamheten som antalet anställda.

– Augusti månad brukar innebära optimistiska handlare. Batterierna är laddade efter semestern och förväntningarna är höga inför den viktiga höstsäsongen, kommenterar Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Framtidstron när det gäller den egna butiken har enligt Handelsbarometern ökat mer i sällanköpsvaruhandeln än i dagligvaruhandeln.

I sällanköpsvaruhandeln handlar den ökande framtidstron framför allt om försäljningen, medan den i dagligvaruhandeln främst gäller lönsamheten.

Källa: market.se