Positiva nyheter från HUI

Enligt en rapport från HUI, Handelns Utredningsinstitut så ökade försäljningsvolymen i handeln med i genomsnitt 4.5% under april 2017 jämfört med motsvarande månad 2016. Sällanköp stod för den största ökningen med 6.4% medan dagligvaruhandeln ökade med 3.2%.

Källa: HUI