Pressmeddelande: Raoul Grünthal blir ny delägare och ordförande i Ge-Te Media

Raoul Grünthal, med en lång mediekarriär bland annat på Schibsted, går in som delägare i Ge-Te Media AB. Ägarnas avsikt är att han på kommande ordinarie bolagsstämma ska väljas till ordförande för styrelsen.

Raoul Grünthal lämnade Schibsted i september 2021 efter 15 år som bland annat vd för den svenska verksamheten och som medlem av koncernledningen. Dessförinnan har Raoul varit vd och chefredaktör för TT Nyhetsbyrån samt grundare av Finanstidningen.

– Ge-Te Media är en mediekoncern med stor potential. Man har en unik position genom att satsa på
att nå ut brett med sin lokaljournalistik. Räckviddsmedier med kvalitetsjournalistik kan vara basen för såväl en spännande affär som för en fungerande demokrati, säger Raoul Grünthal.

– Att kunna knyta Raoul till Ge-Te Media och den fortsatta utvecklingen av såväl Mitt i som Svensk Direktreklam känns fantastiskt bra. Raouls breda erfarenhet av både olika medier och utveckling av nya affärsmodeller gör honom till en värdefull ordförande och sparringpartner till Mikael Benckert och hans koncernledning i det fortsatta utvecklandet av Ge-Te Media-gruppen. Tillsammans med övriga ägare önskar jag Raoul varmt välkommen till en spännande resa, säger Tomas Bergström, vd Byggmästaren och nuvarande ordförande i Ge-Te Media.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB är ett svenskt investeringsbolag, noterat på First North som är huvudägare i Ge-Te Media.

Uppsala den 20 april 2022
Ge-Te Media AB

Läs ovan pressmeddelande som PDF