Räckvidden för oadresserad direktreklam ökar i familjer med barn i skolåldern

I målgruppen ingår drygt en miljon föräldrar och av dem är det 667 000 som läser den oadresserade direktreklamen. Det gör att räckvidden för ODR beräknas till 61 procent, enligt Orvesto Konsument 2016-1.

Det gör att räckvidden i målgruppen skoltid är högre än för oadresserad direktreklam som helhet. Den totala räckvidden är 51 procent för hela riket, vilket innebär att 3,9 miljoner personer av alla 7,6 miljoner personer i åldern 16-80 år tar del av budskapen.