Reklam ett bra sätt att hitta erbjudande!

Enligt en undersökning som konsultföretaget Icebreak AB genomfört så anser 44% av de tillfrågade att reklam är ett bra sätt att hitta erbjudanden.

Motsvarande siffra för 10 år sedan var 39%, en bättre målgruppsselektering tros vara främsta orsaken till att intresset för reklam ökat.

Källa: Icebreak AB