Reklam ja tack! Uppmärksammas i media!

Artikel publicerad i Sign & Print:

Reklamens positiva sidor

Svensk Direktreklam har i ett initiativ för att visa på de positiva sidorna med reklam bildat en grupp på Linkedin, där medlemmar kan diskutera de möjligheter reklam skapar utöver de rent affärsmässiga.

De menar att det är en grupp för de som säger ”Reklam, ja tack” – där medlemmarna kan dela med sig av insikter, framåtsträvande aktiviteter och positiva berättelser.

Ett exempel de tar upp i sitt utskick är Isaac Mukiibis berättelse:

 

 

”Isaac föddes i Uganda och kom full av hopp till Sverige i början av 90-talet. Men snabbt insåg han hur svårt det var att komma igång med sitt nya liv. Många dörrar stängs om du inte kan svenska. För Isaac blev lösningen att jobba som tidningsutdelare och med att dela ut reklam. Hans val blev ett lyckokast. 2003 blev han platschef på SDR i Stockholm city och han jobbar där än i dag.”

Källa: www.signprint.se

Se artikeln här!