Reklam som skapar effekt

Den eviga frågan för oss marknadsförare handlar om effektivitet. Med andra ord ”hur väl våra marknadsinvesteringar levererar”. Med hjälp av erfarenhet och kunskap strävar vi efter att göra riktigt effektiv reklam. Men hur gör man för att lyckas?

Forskning ger recept på lyckad reklam

Internationell forskning har sedan länge visat att prisvinnande, kreativ reklam också är effektiv reklam*. Men gäller det samma för Sverige eller ser det annorlunda ut för oss som bor i ett mindre land, med färre potentiella köpare?

Nu finns äntligen forskning på svensk reklam från reklamtävlingen 100-wattaren som kan ge oss ett svar**. De flesta av slutsatserna från 100-wattaren är en bekräftelse på att Sverige har samma förutsättningar som andra länder. Resultatet ger tydliga rekommendationer för den som vill skapa effekt:

  1. Prioritera att nå nya kunder. Varumärken växer främst genom att locka nya kunder, och marknadsföring har en unik förmåga att nå utanför den befintliga kundbasen. Fokus på att locka nya kunder ökar möjligheterna att driva affären.

  2. Blanda online- och offline-kanaler. När online- och offline-medier kombineras blir effekten större, inom alla områden. Det är väldigt intressant att se att när offline-kanaler, som t.ex. TV, utomhus och direktreklam, kombineras med de digitala aktiviteterna så ökar antalet klick, sökningar och besök på sajten signifikant.

  3. Investera i kreativ kommunikation. Kreativ kommunikation som sticker ut och blir omtyckt blir också mer uppmärksammad, sprids bättre, gör varumärket mer gillat och visar att varumärket står för kvalitet och trovärdighet. Den kräver mer arbete, men det sparar man snabbt in på den ökade uppmärksamheten och effekterna.

  4. Bygg varumärke med känslor. Kommunikation som väckor känslor fastnar bättre i minnet och har därför större effekt på varumärket över tid – och därmed även på försäljning och lönsamhet.

  5. Ha tålamod – långsiktiga kampanjer bygger varumärke bäst. Att bygga varumärke handlar om att kommunicera samma associationer om och om igen. Det görs bäst genom att vara konsekvent över flera år. Effekterna växer då över tid, i takt med att målgruppen lär sig att känna igen varumärket.

  6. Bygg in nyhetsvärde för att öka uppmärksamhet och spridning. För att maximera chansen till uppmärksamhet och spridning, bygg in ett tydligt nyhetsvärde i kommunikationen.

Förstora bild

Direktreklam - Fysisk kommunikation som ger effekt

Precis som den ovan, visar många studier på vikten av att kombinera digitala och fysiska kanaler. Fysisk reklam fyller fortfarande en mycket viktig roll och ett kostnadseffektivt alternativ är direktreklam. Idag när vi alla möts av reklambudskap överallt blir vikten av att kunna välja att stänga av mer och mer betydelsefull. Reklam i brevlådan är mindre påträngande och störande än andra reklammedier eftersom mottagaren själv väljer när hon vill konsumera innehållet. 7 av 10 konsumenter tycker att direktreklam är inspirerande*** och därför kan just DR vara ett mycket bra komplement till din digitala annonsering när du vill ha effektivitet. Dessutom lämpar sig direktreklam för såväl långsiktighet som förmedlare av nyhetsvärde och kreativitet.

 

* Britterna Les Binet och Peter Field har länge talat om hur viktig kreativiteten är för reklamens effekter. Något de kunnat konstatera utifrån sina studier av några decenniers bidrag till brittiska Advertising Effectiveness Awards. De har studerat över 1 000 kampanjer och publicerat sina rön i flera rapporter genom åren. 

** NoA Consulting och Sveriges Annonsörer

*** RAM, ett av världens ledande undersökningsföretag inom media