Rekord igen!

Nu lägger vi sju timmar i media

En färsk rapport från Kantar Sifos medie- och målgruppsundersökning Orvesto visar att vi nu ägnar mer än sju timmar per dag åt olika medier.

– Att vi är ständigt uppkopplade är ett skäl till att medieanvändningen slår nytt rekord. Den utmärks också av det vi kallar distraktion, att vi i allt större utsträckning använder medier utan att ha full fokus på dem, säger Peter Callius som är affärsområdeschef för media hos Kantar Sifo.

– Dessa båda företeelser kombineras exempelvis med lilla hållaren som man nu kan se på många cyklar. Den gör det möjligt att titta på mobilen medan man cyklar.

Peter Callius pekar också på hur Kantars globala undersökning har ändrat inriktning. Den började som Digital Life och bytte sedan namn till Mobile Life. Nu redovisas resultatet av 70 000 intervjuer på 57 marknader under namnet Connected Life.

– Det verkar som om vi kan lägga hur mycket tid som helst på medier, och med ”internet of things” kommer automatiseringen bara att fortsätta. Det är möjligt att utvecklingen begränsas av att människor till exempel inte vill använda mobilen för att starta automatisk bevattning i växthuset, utan att ens vara där. Folk gillar ju att vattna sina blommor, säger Peter Callius.

Fler läser direktreklam

Svenskar i åldern 16-80 år snittar 7 timmar och 15 minuter i ett 20-tal olika medier en vanlig dag. Det är en timme mer än under sista delen av förra året. Även om en viss del av ökningen beror på en marginell dubbelräkning, eftersom  sociala medier nu mäts separat, visar detta att medieanvändningen slår rekord igen.

– Av mätningen framgår att det är fler som lyssnar på kommersiell radio och fler som läser direktreklam. Samtidigt minskar den genomsnittliga tiden varje person ägnar åt mediet, vilket bekräftar att mediekonsumtionen går allt snabbare. Samtidigt ser vi ett beteende som kan kallas mikrofokus, korta stunder när man inte vill bli störd.

– Annonsörer behöver vara uppmärksamma på sådant och att toleransen för reklam som avbryter eller tar över blir mindre. Distraktionen och samtidigt användande av flera medier innebär enorma svårigheter för dem. Men det ger också stora möjligheter för den som gör rätt i bruset, säger Peter Callius.

Trendtabellen över medieanvändandet kan du läsa här: http://indikatmedia.se/trendtabeller/?sub=51

Källa: Indikat Media