Rekordår för medieinvesteringarna under förra året

Medieinvesteringarna förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar ökade med 3,7 procent under 2017, jämfört med föregående år. Ökningen motsvarar 520 miljoner kronor. Oadresserad Direktreklam ökade under samma period med 5.4%.

Under helåret förmedlades över 14,3 miljarder kronor, aldrig tidigare har medieinvesteringarna legat på så höga nivåer.

Läs mer här!