Seminarie avseende ”Konkurrens på den svenska distributionsmarknaden och vilket uppdrag PostNord bör ha på denna marknad”

Se länk för video, klicka här.

Läs mer om initiativet på http://www.framtidensdistribution.se