Svensk Direktreklam går mot trenden – ökar stort! Nya partnerskap med Elon, Jula och Lidl.

-Vi ska växa ännu mer, säger Henrik Olsson vice Vd SDR

Samtidigt som många printmedier tappar mark går Svensk Direktreklam mot strömmen och ökar med tvåsiffriga procenttal 2018 jämfört med året innan. Tillväxten för nationella annonsörer uppgick förra året till mer än 20 procent och 2019 har börjat starkt med nya partnerskap såsom Elon, Jula och Lidl.

Tillväxten kommer från såväl kunder som börjat använda direktreklam till hushåll för första gången som från kunder som legat hos andra aktörer eller som kommit tillbaka efter en tids frånvaro.

– Det viktigaste skälet till ökningen är att stora och breda aktörer fortsatt behöver nå ut till så många personer som möjligt med sin kommunikation. Då blir direktreklamen till hushåll en viktig kanal, säger Henrik Olsson, vice vd och operativ chef för Svensk Direktreklam

Flexibel kanal
Oadresserad direktreklam fungerar som såväl huvudkanal som ett effektivt komplement till tv för Svensk Direktreklams kunder.

– Dessutom har vi en unik flexibilitet när det gäller format, vilket gör att du lika gärna kan använda oss för ett berättande och inspirerande magasin som för de vanliga säljerbjudandena, säger Henrik Olsson. 

Sneglar mot Danmark
Kunderna planerar för framtiden. Det är viktigt för dem att kunna nå ut brett till Sveriges hushåll och att kunna lita på att det sker på avtalad dag – helst under helgen eftersom det ger bra effekt. Det finns tydliga indikationer på att postlagen kan komma att förändras i Sverige, vilket redan skett i Danmark, där posten endast delas ut till hushåll en gång i veckan. Det har gjort posten som reklambärare ointressant i Danmark.

– På vilket sätt förändringar kan komma att ske i Sverige blir spännande att följa. I det korta perspektivet kan vi i alla fall konstatera att allt fler annonsörer tycker det är tryggt att ha en partner med egen distribution och över 7 000 utdelare som ser till att reklambudskapen når ut till de potentiella kunderna när de förväntar sig det, säger Henrik Olsson. 

Allt fler ser affärsnyttan med vår koncernpaketering
En annan möjlighet för maximal räckvidd är vårt samarbete med vår syskonverksamhet SprintAd, som representerar ett rikstäckande annonspaket för gratistidningar. I en tid när den prenumererade morgonpressen går kräftgång står de lokala gratistidningarna starka med sin attraktiva mix av lokala nyheter och relevanta kommersiella erbjudandanden i närområdet. Och kombinationen med utskick i brevlådan och annons i lokaltidningen ökar både räckvidd och frekvens, samtidigt som du kan maximera formatmöjligheterna. Flexibiliteten i format ger också en unikt stor möjlighet att presentera bredden i ett sortiment, eller en stor mängd erbjudanden inom olika områden. En enkel trycksak på åtta sidor innehåller lika mycket exponeringsyta som ett hundratal enskilda banners. 

 

Satsar på tajtare affärsdialog
Sist men inte minst sätter Svensk Direktreklam service och engagemang i centrum för verksamheten.

Vi har jobbat mycket med att utveckla våra resurser för analys och uppföljning, vilket gör att vi idag har en tajtare affärsdialog med våra kunder än vad vi hade för några år sedan, säger Henrik Olsson.  

Kontakt:
Henrik Olsson, vice vd och operativ chef
Mobil: 0709-398 326
E-post: henrik.olsson@sdr.se