Svensk Direktreklam (SDR) får ny VD

Det händer mycket på SDR på kort tid. För en vecka sedan kunde vi hälsa Willys, Willys Hemma, Tempo och Handlarn välkomna till Svensk Direktreklam (SDR).

Och i dagarna har man i media kunnat följa en historisk affär där Svensk Direktreklams (SDR) moderbolag, Ge-Te Media AB förvärvar alla aktier i tidningen Mitti och har för att facillitera affären tagit in en långsiktig ägare, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB som 45 % ägare, vilka är noterade på Nasdaq First North.

Syftet är att fortsatt säkra lokaljournalistiken i hela Stockholm, värna den lokala demokratin, och fortsatt kunna förse nästan en miljon hushåll i Stockholm med en lokal, kvalitativ lokaltidning varje vecka.

I samband med detta kliver Svensk Direktreklams (SDR) vice Vd Henrik Olsson in som VD för SDR efter sommarledigheten.

Är givetvis riktigt stolt att efter drygt tre år på företaget få efterträda bolagets grundare som ny Vd. Jag har respekt och är ödmjuk inför utmaningen. Samtidigt har jag stor tillförsikt till vad vi som koncern och kedja tillsammans kan åstadkomma. Jag ser ett Svenskt Direktreklam som fortsatt kommer att utvecklas utifrån strukturella omvärldsförändringar på brevmarknaden tillsammans med våra partners. 

 

Företagets strategi är tydlig – och vi har under de senaste tre åren skapat en god position på marknaden. Strukturellt kan man konstatera att brevvolymerna i Sverige som i övriga nordiska länder minskar i en snabb takt. I Sverige räknar man med att brevvolymerna kommer att minska med upp till 60 % fram till 2023 och redan 2021 aviserar Postnord en varannandagsutdelning.

Vår strategi i takt med omvärldsförändringarna är att växa tillsammans med våra partners och framåt vara den som kommer att leverera reklam, lokaljournalistik- och samhällsinformation hem till Sveriges hushåll under helgen, vilket är uppskattat både av konsumenter och kunder.  

Riktigt trevlig sommar!

Varma hälsningar

Henrik Olsson, tillträdande VD för SDR Svensk Direktreklam AB

Mobil 0709-398 326

henrik.olsson@sdr.se