Svenska reklammarknaden går som tåget

Reklamköpen i svensk media fortsätter att öka medan resten av de nordiska länderna upplever negativ eller avmattad tillväxt, enligt rapport från IRM.

Det går bra för Sverige, i alla fall när det kommer till reklamköpen i media som fortsätter att öka för Sveriges del. Samtidigt upplever de nordiska länderna en negativ eller avmattad tillväxt, enligt IRM:s rapport "The Nordic Advertising Market Jan-Jun 2016".

Rapporten beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under det första halvåret 2016.

De samlade reklamköpen i nordisk media ökade med 0,8 procent gentemot första halvåret 2015 med fast växelkurs. Det innebär en fortsatt positiv utveckling även om den är något svagare än under helåret 2015.

Andelen digitalt överstiger för första gången 40 procent och Sverige utmärker sig genom en ökning om hela 5 procent i lokal valuta.

 

– Som vi kunnat se i vår löpande statistik så går den svenska reklammarknaden just nu för högvarv. I resten av Norden är utvecklingen svagare dock ser vi att vissa trender går igen såsom god utveckling för utomhus-, radio- och bioreklam, kommenterar Madeleine Thor, IRM:s vd.

Efter en totalomvändning och bäst utveckling i Norden under 2015 så mattades tillväxten för den danska reklammarknaden av under det första halvåret 2016. Tillbakagången fortsatte i Norge, så även i Finland men där avtog tappen något.

Utvecklingen på de olika marknaderna i lokal valuta:
Sverige +5 %
Norge -3,6 %
Danmark +0,5 %
Finland -1,5 %

Källa: Dagens Media