När svenskarna får välja mellan tre branscher som gör den mest trovärdiga reklamen toppas listan av utbildning/forskning, som mer än 23 procent anser vara mest trovärdig.

– I takt med det ökade reklambruset är det allt svårare att nå ut med sin reklam, mot bakgrund av det är det också imponerande att se att utbildnings- och forskningsbranchen stärker sitt förtroendekapital. Motsatt effekt är det för spelbranschen, där bruset kan ha blivit för högt, så att konsumenten inte kan sålla bland alla budskap, säger Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer.

Tvåa på listan kommer kultur/nöje 19 procent och trea är livsmedel/dagligvaror på 18 procent. I botten av listan hamnar spelbranschen som tappar två procentenheter jämfört föregående år – från tre till en procent. Även sporthandel och bilar/biltillbehör tappar i trovärdighet – från fyra till två procent.

Läs mer: http://news.cision.com/se/sveriges-annonsorer/r/undersokning–branscherna-som-gor-trovardigast-reklam—utbildning-och-forskning-i-topp—spel-i-bot,c2516438