The next big thing inom kommunikation…

Fredrik Hallberg chefsstrateg på mediabyrån Vizeum:

”Vi behöver nå många oberoende av varandra, vi kan inte bara fokusera på våra vänner, det skapar ingen tillväxt!”

Lyssna på Fredrik Hallbergs mycket uppskattade föreläsning som pratar om oss i AD land och hur vi jagar ”likes” i sociala medier som tenderar bli viktigare än vad som faktiskt händer på sista raden.