&THEN 2016

Världens största konferens inom direktmarknadsföring.

I mitten av oktober var det åter dags för årets DMA-konferens, denna gång i Los Angeles. Evenemanget samlar årligen tusentals marknadsförare från hela världen och från Sverige åkte drygt 50 förväntansfulla personer med på resan som anordnades av SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association).

Här kommer ett axplock om vad som är hett ”over there”:

Data
Från BIG data och SMART data till kort och gott DATA. Att data och analys har blivit en grundläggande del i all direktmarknadsföring manifesteras genom att DMA nu väljer att byta namn från Direct Marketing Association till Data and Marketing Association. Många av konferensens seminarier handlade om vikten att lära känna kunden. Ta till vara på all fakta du kan om respektive individ för att kunna vara relevant i din dialog med kunden och visa att du bryr dig!

Generationer
I Sverige pratar vi om oftast om ålder, medan det i USA handlar om generationer. Låt oss reda ut begreppen.

  • Generation Z (iGeneration, Post-Millennialls) födda efter millennieskiftet.
  • Generation Y (Millennials) födda tidigt 1980-tal till tidigt 2000-tal.
  • Generation X (ironiska generationen) födda 1965-1980.
  • Baby Boomers: födda 1946-1964.

Det framgår tydligt att varje marknadsförare behöver tänka till ordentlig och anpassa budskap och val av mediekanal till respektive generations preferenser.

Den curlade generationen!
Simon Sinek, ”guru” inom ledarskap och som bl.a. har skrivit den hyllade boken ”Start with why”, var en av huvudtalarna på konferensen och pratade om den nya generationen som han beskrev i fyra ord; Parenting, Technical, Impatience och Environmental.

Parenting
En curlad generation som lyfts till skyarna av sina föräldrar, är vana vid att få ständig bekräftelse och tror att de är unika och oövervinnliga. När de plötsligt landar på sitt första jobb och förväntas prestera i konkurrens med andra blir det ett chockerande uppvaknade. Det är också en generation som kan verka tuffa och låta säkra, men uppvisar en fasad bakom vilken det finns ett stort mått av osäkerhet och dålig självkänsla..

Technical
En digital generation. Deras relation till andra går oftast via de digitala plattformarna som Facebook, Snapchat och Instagram. Detta har bl.a. resulterat i att de har svårare att hantera stress än tidigare generationer. Stresshantering är något som vi människor lär oss via mänsklig kontakt och genom att be andra om hjälp. När man byter ut mycket av den fysiska kommunikation mot den digitala får man inte möjlighet att utveckla de egenskaper som lär oss att hantera stress.

Impatience
En generation med stor otålighet. Att avancemang på en arbetsplats kräver tid och hårt jobb har denna generation ingen förståelse för och hamnar oftast i krock med många företags organisationer som fortfarande grundar sig i ”den gamla
skolan”. Den nya generationen byter helst jobb varje år om inte företag lär sig hur man kan motivera och därmed stimulera denna generation till att stanna kvar.

Environmental
It´s all about people: Vi människor är av naturen sociala och behöver kontakt med andra människor. När vi skapar en miljö där samtal sker på en daglig basis skapar vi tillit till varandra. Relationer föds i tiden som vi har mellan arbete och möten, då är det viktigt att inte fylla alla tidsluckor med mobiltelefonen. Tekniken motverkar mänsklig kontakt och tar över och skapar press och stress. Simons uppamning är att: Lägg undan mobilen och lyssna på varandra! Den som förstår människor bäst vinner! 

My dear Watson!
Människan eller maskinen det är frågan när IBMs Watson nu gjort entré. Denna superrobot tar fram målgruppsanalyser på några sekunder genom att kombinera företagets egna data med extern data. Kommer Artificiell intelligens (AI) ta över våra jobb i framtiden? Många tror att med den snabba utvecklingen som nu sker inom datateknik, kommer "Watson” inom en inte alltför lång framtid vara vår nya arbetskollega.

Nästa nya teknikkunder är virtuell reality (VR)
USA today är övertygade om att nästa nya mediekanal kommer att vara VR där kunder bjuds in i virtuella miljöer där produkter och tjänster skapar upplevelser för köparna. Testa själv genom ett par VR glasögon.

Kombinationen fysisk och digital kommunikation
När så mycket idag handlar om data och digitala medier, vad händer med den fysiska direktreklamen? Även om de flesta seminarier nu handlar om det digitala är ett viktigt budskap att kombinera det digitala och det fysiska och många påpekar att inget av dem står sig ensamt. Keith Goodman på Modern Postcard uppmärksammar oss på att i USA, precis som i Sverige, finner du de största och mest framgångsrika företagen i den fysiska brevlådan. Folk gillar den fysiska reklamen och det finns inget annat medium som man frivilligt väljer att tillbringa så mycket tid med. Han lyfter också fram vikten av integrerade kampanjer som verkar mot samma mål. ”Arbeta med det digitala, inte mot”. 

Från annonsörsidan påpekar flera att det är tydligt att den fysiska direktreklamen driver försäljning och hågkomst och att den skapar mer försäljning än den digitala. Kopplat till tidigare diskussioner om olika generationer får vi lära oss att den fysiska direktreklamen även fungerar bra på millenniegenerationen som ju också har en fysisk brevlåda. De är vana att folk mest söker dem digitalt och just därför gillar de att få fysisk reklam.

Sammanfattningsvis kan man säga att även om konferensen handlade mycket om vikten av att utveckla teknik och data inför framtidens markandsföring är alla överens om att det viktigaste är relationer, empati och förståelse för varandra. ”It´s all about people”.