"Tryckta kataloger är köp-triggers"

Ny rapport från Infotrend.

Tryckta kataloger är på uppgång enligt Infotrends rapport ”Direct Marketing Production Printing & Value-Added Services: A strategy for growth”. Studien togs fram för att ge strategi- och affärsutvecklingsstöd till leverantörer, trycksaksproducenter, och marknadsföringstjänsteleverantörer i både Nordamerika och Västeuropa och hjälpa dem förstå hur man får högt värde och höga volymer hos tjänster i en crossmedia-miljö.

Bland annat visar studien att tryckta kataloger fått ett uppssving, de fortsätter att användas av marknadsförare som vill nå många konsument-målgrupper. Det blir också tydligt att millenialls i USA och yngre generationer i Västeuropa använder och tycker om tryckta kataloger– det finns inga dramatiska skillnader när man jämför åldersgrupper eller i fråga om inkomst, kön eller föräldrar / icke-föräldrar.

– Kataloger är effektiva på att trigga köp på nätet och i detaljhandeln, säger Barb Pellow, koncerndirektör Infotrends Consulting Group. 62 procent av konsumenterna som får kataloger och som gjort ett köp under de senaste 3 månaderna påverkades av katalogen.

Källa: Sign & Print