Unga och reklam

Här är kanalerna där unga vill ha sin reklam (och det är inte i mobilen).

Det brukar påstås att ungdomarna flyr Facebook. Ungdomsbarometerns senaste rön visar dock att unga fortfarande använder Facebook, inte minst som nyhetskälla – även om de också använder Instagram, Snapchat och Youtube i högre grad än äldre.

Faktum är att Facebook är det mest populära sociala mediet bland alla svenskar, oavsett ålder.Är det alltså på dessa plattformar företag ska annonsera för att nå ungdomar? Nej, riktigt så enkelt är det inte. Även om de digitala plattformarna har högst räckvidd halkar de efter i fråga om preferens. Facebook, Youtube och Googles relativt låga preferens handlar inte om reklamtrötthet bland ungdomar. Tvärtom visar Ungdoms¬barometern 2017 att unga är mer mottagliga för reklam än äldre.

För den som vill ha både räckvidd och preferens är det tre medieslag som gäller enligt Ungdomsbarometern. Alla är fysiska: reklam i lokaltrafiken, utomhus och i postlådan. Peder Gunnarson, partner på Ungdomsbarometern, tolkar resultatet:

– Det viktigaste tycks vara att kommunikationen upplevs ske på ungdomarnas villkor.

”Sätt mitt namn på budskapet så läser jag det”
Borträknat de som har ”ingen reklam-skylt” på dörren hamnar reklam i postlådan högst vad gäller räckvidd och preferens, både bland unga och äldre. En förklaring är att unga får post mer sällan än äldre och därför välkomnar relevanta tillskott i postlådan, så även reklam. Peder Gunnarson har ytterligare en förklaring vad gäller adresserad direktreklam (ADR):

– Insikten här tycks vara ”sätt mitt namn på budskapet så läser jag det”.

Millennials har ofta inte heller själva valt bort oadresserad direktreklam (ODR). Många bor fortfarande hemma, andra har flyttat in i lägenheter där en ”nej tack till reklam”-skylt redan finns på dörren. En dryg tredjedel av Sveriges hushåll tackar nej till att ta emot ODR i sin postlåda. Faktum är att var tredje svensk verkar undvika reklam oavsett kanal. Redan i Orvesto konsument 2015:2 hade 4 av 10 svenskar adblockers installerade. Bland 90-talisterna handlar det om hälften.

Källa: ungdomsbarometern.se