Växande hotet mot digital marknadsföring

Adblockers är ett hot mot reklam på nätet – inte bara bland unga.

Nästan var tredje 30-åring tänker börja ”blocka” annonser online. Det visar en ny undersökning.

Digitala reklamblockerare, så kallade adblockers, hotar den svenska marknaden för digital marknadsföring.

Adblockers har hittills oftast diskuterats som ett fenomen bland unga – men det berör i högsta grad också andra åldersgrupper.

Det visar ny undersökning från Accenture, som under oktober-november 2015 genomfört en onlineundersökning med 28 000 konsumenter i 28 länder, däribland Sverige.

I resultatet framgår att en tredjedel av svenskarna ser över olika lösningar som finns för att blockera reklam online – och att totalt en av fem avser att börja betala för sådana lösningar under de kommande tolv månaderna.

Det är främst unga svenskar i åldrarna 14-17 år som har kännedom om adblockers (54 procent) och där planerar var tredje att betala för sådana under det kommande året.

Trenden är nästan lika stark i åldersgruppen 18-34 år. Här känner 47 procent till möjligheterna och 29 procent planerar att betala för att slippa nätreklam under det närmaste året.

 

 

Vinnarna kan bli sociala medieaktörer som Facebook och Instagram, som än så länge i hög utsträckning är skyddade mot adblockers.

– Att unga svenskar är så pass skeptiska mot reklam bör oroa digitala marknadsförare. De är framtidens konsumenter och kan man inte nå dem online tappar man en av de viktigaste säljkanalerna, säger Mattias Boman, ansvarig för Accenture Interactive i Norden.

Han fortsätter:

– Men vi tror att det i längden är lönlöst att försöka lösa detta genom att förbjuda adblockers. Teknikutveckling och konsumentkraft kommer alltid att vinna över förbud vilket vi sett flera exempel på, inte minst i musikbranschen. Digitala marknadsförare bör istället jobba ännu hårdare på att ta fram skräddarsydda erbjudanden och content som är relevant för just sin specifika målgrupp.

I omvärlden är motståndet mot digital marknadsföring ännu större.

På global nivå ser 61 procent över olika lösningar för att blockera annonser online, och 42 procent kunde tänka sig att betala för att slippa reklam.

Källa: www.market.se