Vi tar del av mer tryckt media i pandemitider

Utdelning av reklam och gratistidningar sysselsätter 7000 deltidsanställda.

Sedan pandemin till stor del tog greppet om våra liv för ett år sedan har svenskarnas medievanor förändrats. När Kantar Sifo i slutet av förra året kunde presentera en ny undersökning visade det sig att direktreklam och gratisutdelade lokaltidningar var två av vinnarna.

Svensk Direktreklam är landets största privata direktreklamföretag och sysselsätter närmare 400 heltidsanställda på 36 franchiseföretag. Det faktum att man har hela 7000 deltidsanställda distributörer gör företaget till en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare. Tommy Högberg äger och driver SDR i nordvästra Skåne med kontor i Billesholm:
– Vi pratar mycket om vår roll som ungdomsarbetsgivare men vi ska inte glömma att vi även har en hel del äldre, som vill dryga ut sin pension, samt även nyanlända som arbetar för oss. För dessa grupper är ett jobb på SDR ett sätt att dels skapa en försörjning och dels bli en del av samhället.

Totalt ansvarar Tommy och hans kollegor för åtta kommuner i nordvästra Skåne varav Båstad är en. Varje helg delar distributörerna ut i snitt en miljon försändelser varav de lokala gratistidningarna Bjäre NU och Lokaltidningen är en del. Pandemin har som vi alla vet kommit att påverka våra liv i grunden och en av effekterna är att intresset för olika medier förändrats, något som Kantar Sifo kunde visa i undersökning som presenterades innan årsskiftet. Bland vinnarna hittar vi den hushållsdistribuerade reklamen och gratistidningarna. Tommy Högberg är inte förvånad.
– Undersökningen visar att den spenderade tiden som läggs på direktreklamen och gratistidningarna ökat med trettio procent under förra året och en stor anledning är såklart att många helt enkelt är hemma mer. Samtidigt är det också fler som vill göra sina inköp lokalt och det ökar intresset för det vi erbjuder, annonsörerna har insett styrkan med utdelning på helgen.

Ett år har gått sedan Tommy Högberg tog över distriktet och tillsammans med medarbetarna har han haft ett intensivt år, men som också varit väldigt positivt. Visst har pandemin påverkat verksamheten men han känner likväl av den medvind som undersökningen visar även i försäljningen.
– Vi har fått många nya kunder under året i alla våra kommuner samtidigt som vi hela tiden hjälper våra befintliga kunder med att utveckla sin marknadsföring. Det kan handla om nya utdelningsområden eller nya format, vi har mycket kunskap i huset som vi gärna delar med oss av.

 

Kvalitetsaspekten är viktig för både konsumenten och företagen. För att kunna hålla en hög kvalitet arbetar SDR med så kallade kvalitetspaneler där man varje vecka ringer hushåll för att kontrollera så att allt fungerat. Tommy berättar om det viktiga arbetet.
– Lika viktigt som det är att alla som vill ha reklam får reklam är det också att de som valt att tacka nej inte får de, inleder han. Samhällsinformation, som gratistidningar och kommunalinformation delas ut till alla hushåll men de som är nej-tackare får inte reklamen.

Som avslutning vill Tommy lyfta detta med miljöaspekten. De som kritiserar direktreklam som fenomen lyfter ofta just att den skulle ha stor miljöpåverkan. Direktreklam har i jämförelse liten påverkan på miljön men vi har ändå valt att erbjuda våra kunder att klimatkompensera. Idag är hälften av vår reklambunt klimatkompenserad vilket vi är stolta över.

– Men framförallt är hela vårt arbete uppbyggt med hänsyn till miljön. Vi packar ett tiotal olika företags reklam i samma bunt, dessutom tillsammans med den lokala tidningen, samtidigt som många av våra distributörer går eller cyklar sin runda. När konsumenten läst sin direktreklam återvinns över 90 procent av pappret upp till sju gånger innan det blir obrukbart. Så att direktreklam skulle vara en miljöbov är helt enkelt en seglivat myt.

Text & foto: Joakim S Ormsmarck

Källa: Bjärne NU